Consilium januari – februari 2017

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 254,1 MSEK (296,4). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 262,5 MSEK (249,1). Orderstocken per 28 februari 2017 uppgick till 797,0 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 218,2 MSEK (186,3). Nettoomsättningen minskade till 197,6 MSEK (200,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 35,9 MSEK (110,1). Nettoomsättningen ökade till 64,9 MSEK (48,8).
       

Orderingång

Jan-feb
     2017
Jan-feb
    2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety     218,2    186,3 1 221,8
Safety Engineering       35,9    110,1 432,3
Totalt      254,1    296,4    1 654,1

Nettoomsättning

Jan-feb
     2017
Jan-feb
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety  197,6  200,3 1 240,7
Safety Engineering      64,9        48,8 402,5
Totalt    262,5    249,1 1 643,2

    Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. mars kommer att publiceras den 24 april 2017.

Stockholm 2017-03-20
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

     Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK

Ladda ner som PDF