Consilium januari – maj 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 779,3 MSEK (720,3). Nettoomsättningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 644,8 MSEK (629,2). Orderstocken per 31 maj 2017 uppgick till 939,9 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 572,5 MSEK (509,1). Nettoomsättningen minskade till 505,1 MSEK (507,5).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 206,8 MSEK (211,2). Nettoomsättningen ökade till 139,7 MSEK (121,7).

    Orderingång

Jan-maj
     2017
Jan-maj
    2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety     572,5  509,1 1 221,8
Safety Engineering      206,8    211,2 432,3
Totalt      779,3    720,3    1 654,1

    Nettoomsättning

Jan-maj
     2017
Jan-maj
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety  505,1  507,5 1 240,7
Safety Engineering    139,7    121,7 402,5
Totalt    644,8    629,2 1 643,2

    Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. juni kommer att publiceras den 11 augusti 2017.

Stockholm 2017-06-20
Consilium AB (publ)

    För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

   
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF