Consilium januari – november 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 696,1 MSEK (1 507,6). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 487,9 MSEK (1 432,8). Orderstocken per 30 november 2017 uppgick till 1 013,6 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 248,8 MSEK (1 105,0). Nettoomsättningen ökade till 1 154,8 MSEK (1 128,8).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 447,3 MSEK (402,6). Nettoomsättningen ökade till 333,1 MSEK (304,0).

Orderingång
Jan-nov    Jan-nov    Jan-dec
2017 2016 2016
Marine & Safety                   1 248,8 1 105,0 1 221,8
Safety Engineering 447,3 402,6 432,3
Totalt 1 696,1 1 507,6 1 654,1


Nettoomsättning
Jan-nov     Jan-nov    Jan-dec
2017 2016 2016
Marine & Safety 1 154,8 1 128,8 1 240,7
Safety Engineering               333,1 304,0 402,5
Totalt 1 487,9 1 432,8 1 643,2

        
Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. december kommer att publiceras den 24 januari 2018.

Stockholm 2017-12-19
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

          

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 700 MSEK. 

Ladda ner som PDF