Consilium under juli 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 477,6 MSEK (531,6). Orderingången ökade med 10 procent till 550,4 MSEK (501,4).

            Nettoomsättning


  Jan-
juli
2010
Jan-
juli
2009
Jan-
dec
2009
Marine & Safety 414,6 465,9 776,4
Automation 63,0  65,7 135,8
Totalt 477,6 531,6    912,2


     Orderingång


  Jan-
juli
2010
Jan-
juli
2009
Jan-
dec
2009
Marine & Safety  398,3 456,7 691,8
Automation  152,1 44,7 187,8
Totalt  550,4 501,4 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti kommer att publiceras den 17 september 2010. 

Stockholm 2010-08-24 

Consilium AB (publ) 
 

För ytterligare information kontakta: 

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Ladda ner som PDF