Consilium under januari 2008

Nettoomsättningen för Consiliums nuvarande huvudverksamheter ökade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 60,5 MSEK (55,3). Orderingången ökade med 34 procent till 89,2 MSEK (66,8).

Consilium har under januari förvärvat aktiemajoriteten i sina delägda bolag i Singapore och Mellersta Östern. Detta har under januari påverkat nettoomsättning och orderingång positivt med 3 respektive 7 MSEK.

Nettoomsättning

Jan Jan Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 41,9 35,2 485,7

Navigation 18,6 20,1 257,5

Summa 60,5 55,3 743,2

Övriga 0,7 0,4 12,9

verksamheter

Totalt 61,2 55,7 756,1

Orderingång

Jan Jan Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 66,8 49,1 587,4

Navigation 22,4 17,7 262,0

Summa 89,2 66,8 849,4

Övriga verksamheter 2,0 1,1 14,0

Totalt 91,2 67,9 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m februari kommer att publiceras den 19:e mars 2008.

Stockholm 2008-02-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF