Consilium under januari 2017

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 36 procent jämfört med föregående år och uppgick till 105,7 MSEK (166,2). Nettoomsättningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 128,7 MSEK (121,1). Orderstocken per 31 januari 2017 uppgick till 782,4 MSEK.
 
Orderingången för affärsområde Marine & Safety minskade till 100,8 MSEK (103,3). Nettoomsättningen ökade till 97,8 MSEK (96,0).
 
Orderingången för affärsområde Safety Engineering minskade till 4,9 MSEK (62,9). Nettoomsättningen ökade till 30,9 MSEK (25,1).
 
 
Orderingång

        Jan
      2017
       Jan
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety      100,8     103,3 1 221,8
Safety Engineering          4,9       62,9  432,3
Totalt      105,7     166,2    1 654,1

  Nettoomsättning

       Jan
     2017
       Jan
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety        97,8       96,0    1 240,7
Safety Engineering       30,9       25,1 402,5
Totalt     128,7     121,1  1 643,2

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. februari kommer att publiceras den 20 mars 2017.
 
 
Stockholm 2017-02-23
Consilium AB (publ)
 
 
För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833
 
 
 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK.
 

Ladda ner som PDF