Consilium januari – juni 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 40 procent jämfört med föregående år och uppgick till 750,8 MSEK (537,9). Orderingången ökade med 8 procent till 713,5 MSEK (662,0).
Orderstocken per 30 juni 2015 uppgår till 786,0 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 544,4 MSEK (420,9). Orderingången ökade till 544,6 MSEK (487,0).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 206,4 MSEK (117,0). Orderingången minskade till 168,9 MSEK (175,0).
 

      Nettoomsättning

Jan-jun
2015
Jan-jun
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 544,4   420,9 891,8
Fire safety & Automation 206,4  117,0 363,5
Totalt 750,8 537,9    1 255,3

        Orderingång

Jan-jun
  2015
Jan-jun
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety    544,6    487,0 1 016,0
Fire safety & Automation    168,9   175,0 444,0
Totalt    713,5 662,0 1 460,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 28 augusti 2015.

Stockholm 2015-08-12
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.
 

Ladda ner som PDF