Consilium januari – februari 2016

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 31 procent jämfört med föregående år och uppgick till 249,1 MSEK (190,1). Orderingången är i nivå med föregående år och uppgick till 296,4 MSEK (297,4).
Orderstocken per 29 februari 2016 uppgick till 802,8 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 200,3 MSEK (162,1). Orderingången ökade till 186,3 MSEK (183,0).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 48,8 MSEK (28,0). Orderingången minskade till 110,1 MSEK (114,4). 

      Nettoomsättning

     Jan-Feb
     2016
Jan-Feb
    2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      200,3    162,1 1 100,8
Fire safety & Automation        48,8      28,0 464,7
Totalt      249,1    190,1    1 565,5

        Orderingång

      Jan-Feb
     2016
Jan-Feb
2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      186,3    183,0 1 127,3
Fire safety & Automation      110,1    114,4 370,4
Totalt    296,4    297,4 1 497,7

       Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. mars kommer att publiceras den 22 april 2016.

Stockholm 2016-03-18
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833
 

       
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF