Utdelning

Föreslagen utdelning

Styrelsen föreslog att utdelning med 17,00 SEK per aktie lämnas för räkenskapsår 2019, vilket årsstämman fastställde.

Viktiga datum

Sista handelsdag med rätt till utdelning, 27 maj 2020
Aktien handlas utan rätt till utdelning (x-dag), 28 maj 2020
Avstämningsdag, 29 maj 2020
Utbetalningsdag, 3 juni 2020