Utdelning

Beslutad utdelning:

Årsstämman den 13 maj 2024 beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2023
lämnas med 3,00 kr per aktie bestående av 0,00 kr per aktie i ordinarie
utdelning (0,00) och 3,00 kr per aktie i extra utdelning (0,00).

13 maj 2024, Sista dag aktien handlas med rätt till utdelning (sink-dag)
14 maj 2024, Aktien handlas utan rätt till utdelning (x-dag)
15 maj 2024, Avstämningsdag
20 maj 2024, Beräknad dag för utdelning till aktieägarna