Utdelning

Föreslagen utdelning:

Styrelsen föreslår, inför kommande årsstämma, att utdelning med 15,00 SEK per aktie lämnas för räkenskapsår 2020.

Viktiga datum:

Sista handelsdag med rätt till utdelning (Ink-dag), 21 maj 2021
Aktien handlas utan rätt till utdelning (X-dag), 24 maj 2021
Avstämningsdag, 25 maj 2021
Utbetalningsdag, 28 maj 2021