Utdelning

Föreslagen utdelning:

Styrelsen föreslår, inför kommande årsstämma, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2022.