Consilium januari-juni 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 456,7 MSEK (453,2). Orderingången ökade med 9 procent till 420,2 MSEK (384,3).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2012 till 488 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 8 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Även orderingången är väsentligt högre jämfört med föregående år.

Nettoomsättning


Jan-jun 2012 Jan-jun 2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety 396,2 404,3 839,5
Fire safety & Automation 60,5 48,9 138,5
Totalt 456,7 453,2 978,0


Orderingång


Jan-jun 2012 Jan-jun 2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety 339,9 370,2 746,6
Fire safety & Automation 80,3 14,1 126,6
Totalt 420,2 384,3 873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 23 augusti 2012.

Stockholm 2012-07-13

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:0705-760 833

Ladda ner som PDF