Consilium har erhållit order på brandlarm till mer än 100 fartyg från koreanska varv

Consilium har under januari 2014 erhållit order på brandlarm till mer än 100 fartyg som skall byggas på koreanska varv. Ordervärdet uppgår till cirka 15 MSEK.

Orderingången avser brandlarm till bulk-, tank- och containerfartyg. Där ingår bland annat större order från de koreanska varven Hyundai och SPP, för fartyg som byggs för rederierna D Amico, Scorpio och United Arab Shipping Company. 

– Detta är en stark början på 2014 för Consilium i Korea. Orderingången från kinesiska varv har likaså varit god under januari 2014, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
2014-01-31

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson 
Vd och koncernchef 
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-01-31 (Swedish).pdf
Consilium Pressrelease 2014-01-31 (English).pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF