Consilium under januari – november 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 24 procent jämfört med föregående år och uppgick till 850,3 MSEK (687,5). Orderingången ökade med 41 procent till 1.119,8 MSEK (791,9).

Nettoomsättning

Jan-nov Jan-nov Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 503,5 401,3 462,7

Navigation 244,0 238,8 242,5

Automation 92,6 36,0 38,0

Summa 840,1 676,1 743,2

Övriga verksamheter 10,2 11,4 12,9

Totalt 850,3 687,5 756,1

Orderingång

Jan-nov Jan-nov Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 684,6 503,7 562,4

Navigation 271,2 238,0 242,6

Automation 142,5 37,3 44,4

Summa 1098,3 779,0 849,4

Övriga verksamheter 21,5 12,9 14,0

Totalt 1119,8 791,9 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m december kommer att publiceras den 19:e januari 2009.

Stockholm 2008-12-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF