Consilium januari – december 2018

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 436,1 MSEK (1 401,1). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 420,3 MSEK (1 313,3). Orderstocken per 31 december 2018 uppgick till 585,9 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 351,2 MSEK (1 313,4). Nettoomsättningen uppgick till 1 345,4 MSEK (1 239,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 84,9 MSEK (87,7). Nettoomsättningen uppgick till 74,9 MSEK (74,0).


Orderingång

Jan-dec
     2018
Jan-dec
     2017
Marine & Safety 1 351,2 1 313,4
Safety Engineering      84,9      87,7
Totalt 1 436,1 1 401,1

Nettoomsättning

  Jan-dec
     2018
Jan-dec
     2017
Marine & Safety 1 345,4 1 239,3
Safety Engineering          74,9        74,0
Totalt 1 420,3 1 313,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. januari kommer att publiceras den 28 februari 2019.

Stockholm 2019-01-24
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.

Ladda ner som PDF