Consilium januari – april 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 282,9 MSEK (254,8). Orderingången minskade med 25 procent till 256,1 MSEK (343,3).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 april 2011 till 626 MSEK.
Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 13 procent. Orderingången ökade med 18 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 6 procent. Orderingången har fortsatt att påverkas negativt p.g.a. lägre omräkningskurs på stor orderstock.

NettoomsättningJan-apr 2011 Jan-apr 2010 Jan-dec 2010
Marine & Safety 255,8 226,1 757,5
Automation 27,1 28,7 185,8
Totalt 282,9 254,8 943,3


OrderingångJan-apr 2011 Jan-apr 2010 Jan-dec 2010
Marine & Safety 252,6 214,6 707,4
Automation 3,5 128,7 207,1
Totalt 256,1 343,3 914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. maj kommer att publiceras den 17 juni 2011.

Stockholm 2011-05-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:0705-760 833

Ladda ner som PDF