Consilium under januari 2018

Redovisningen nedan avser den renodlade verksamheten för säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (kvarvarande verksamhet) och exkluderar övriga självständiga rörelsegrenar som i årsrapporten för 2017 har redovisats som avvecklade verksamheter.

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 109,4 MSEK (94,2). Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 120,9 MSEK (122,8). Orderstocken per 31 januari 2018 uppgick till 798,1 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 96,1 MSEK (97,1). Nettoomsättningen uppgick till 92,8 MSEK (95,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 13,3 MSEK (-2,9). Nettoomsättningen uppgick till 28,1 MSEK (27,5).
    

Orderingång

     Jan
2018
       Jan
    2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety         96,1      97,1 1 313,4
Safety Engineering       13,3        -2,9 260,3
Totalt 
   109,4        94,2    1 573,7

   
Nettoomsättning

Jan
2018
Jan
2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety      92,8        95,3 1 239,3
Safety Engineering       28,1        27,5 193,0
Totalt    120,9     122,8 1 432,3

    
Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. februari kommer att publiceras den 20 mars 2018.
  

Stockholm 2018-02-27
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
   

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF