Consilium januari – juli 2016

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 971,4 MSEK (825,6). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 904,1 MSEK (860,5). Orderstocken per 31 juli 2016 uppgick till 861,5 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 695,2 MSEK (620,2). Nettoomsättningen ökade till 733,0 MSEK (626,5).

Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 276,2 MSEK (205,4). Nettoomsättningen minskade till 171,1 MSEK (234,0).


Orderingång

  Jan-jul
     2016
Jan-jul
    2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      695,2    620,2 1 127,3
Fire safety & Automation      276,2    205,4 370,4
Totalt      971,4    825,6    1 497,7

Nettoomsättning

  Jan-jul
     2016
Jan-jul
     2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety        733,0    626,5 1 100,8
Fire safety & Automation        171,1    234,0 464,7
Totalt    904,1    860,5 1 565,5

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. augusti kommer att publiceras den 19 september 2016.

Stockholm 2016-08-23
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK. 

Ladda ner som PDF