Consilium januari – november 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 19 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 547,9 MSEK (1 303,8). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 545,5 MSEK (1 286,1). Orderstocken per 30 november 2019 uppgick till 588,3 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 467,3 MSEK (1 222,8). Nettoomsättningen uppgick till 1 474,5 MSEK (1 218,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 80,6 MSEK (81,0). Nettoomsättningen uppgick till 71,0 MSEK (67,8).

                                         Orderingång

  Jan-nov
2019
Jan-nov
2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety 1 467,3 1 222,8 1 351,2
Safety Engineering 80,6 81,0 84,9
Totalt 1 547,9 1 303,8 1 436,1

                                       Nettoomsättning

  Jan-nov
2019
Jan-nov
2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety 1 474,5 1 218,3 1 345,4
Safety Engineering 71,0 67,8 74,9
Totalt 1 545,5 1 286,1 1 420,3

  
Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. december kommer att publiceras den 24 januari 2020.
 

Stockholm 2019-12-20
Consilium AB (publ)
 

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
  

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF