Consilium januari – juli 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 943,3 MSEK (816,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 940,4 MSEK (775,0). Orderstocken per 31 juli 2019 uppgick till 588,8 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 884,0 MSEK (759,9). Nettoomsättningen uppgick till 896,4 MSEK (736,3).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 59,3 MSEK (56,3). Nettoomsättningen uppgick till 44,0 MSEK (38,7).

 
Orderingång

Jan-juli
     2019
Jan-juli
    2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety      884,0      759,9 1 351,2
Safety Engineering     59,3        56,3 84,9
Totalt    943,3     816,2    1 436,1

Nettoomsättning

Jan-juli
   2019
Jan-juli
     2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety    896,4      736,3 1 345,4
Safety Engineering      44,0      38,7 74,9
Totalt    940,4        775,0 1 420,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. augusti kommer att publiceras den 25 september 2019.

 
Stockholm 2019-08-28
Consilium AB (publ)

 
För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF