Finska stålföretaget Outokumpu Oyj gör en strategisk investering i Envigas AB

Finska Outokumpu, en av världens ledande producenter av rostfritt stål, gör en strategisk investering i Concejos intressebolag, Envigas AB, och blir en av bolagets större ägare. Samtidigt etablerar Envigas och Outokumpu ett nära samarbete för långsiktig utveckling av storskalig produktion av högkvalitativt biokol från skogs- och trävaruindustrins restprodukter.

Envigas, med en första produktionsanläggning i Bureå utanför Skellefteå, är ett av Europas första företag att satsa på storskalig produktion av högkvalitativt biokol för leveranser till stålindustrin. Biokol, som framställs genom pyrolys av biomassa, kan fungera som ersättning för en del av det fossila kol och koks som används i stålproduktion. Detta är ett sätt att möjliggöra stålindustrins långsiktiga omställning mot en fossilfri och grönare produktion. Läs mer på: http://www.envigas.com

 

Outokumpu investerar 9,9 MEUR i en riktad nyemission och kommer därefter vara en av Envigas större aktieägare med en ägarandel om 20 procent. I samband med investeringen ingår Envigas ett långsiktigt leveransavtal med Outokumpu som innebär att Outokumpu garanteras minst 50 procent av Envigas nuvarande och framtida producerade volymer från första fasen av bolagets expansion. Envigas planerar för en utbyggd produktion, med målsättningen att uppnå ytterligare kapacitet på ca 25 000 ton biokol år 2026.

 

– Envigas är, såvitt vi känner till, det första bolag i Europa som lyckats framställa biokol av den kvalitet som krävs för fossilfri ståltillverkning. Vi har under en längre tid arbetat tillsammans med övriga huvudägare med att hitta en lösning för att skala upp Envigas verksamhet. Med Outokumpu ombord kan bolaget ta viktiga steg mot en industrialisering och bli en nyckelspelare i den gröna omställningen, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

Efter emissionen kommer Concejo fortsatt vara Envigas största ägare med en ägarandel om cirka 25 procent. Bland övriga aktieägare återfinns Imran Capital, Beijer Ventures, Philian, Carbomax, och Palmstierna Invest.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se
 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF