Consilium januari-oktober 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 757,5 MSEK (782,2). Orderingången ökade med 30 procent till 849,1 MSEK (653,3).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 oktober 2013 till 494 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 8 procent. Orderingången ökade med 28 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 25 procent. Orderingången ökade med 42 procent.

Nettoomsättning


Jan-okt
2013
Jan-okt
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety 624,5 675,8 801,5
Fire safety & Automation 133,0 106,4 148,6
Totalt 757,5 782,2 950,1


Orderingång


Jan-okt
2013
Jan-okt
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety 694,6 544,3 649,9
Fire safety & Automation 154,5 109,0 168,5
Totalt 849,1 653,3 818,4

Den italienska radarverksamheten, som Consilium ingått ett principavtal om att överlåta till Navico, ingår i denna rapport i redovisade belopp.

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 18 december 2013.

Stockholm 2013-11-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK. 

Ladda ner som PDF