Investor Info

Concejos övergripande målsättning är att långsiktigt skapa värden för aktieägarna.

Läs vidare hur det går för oss och våra bolag.