Consilium under maj 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 10% jämfört med föregående år och uppgick till 329,1 MSEK (366,2). Orderingången ökade med 8 procent till 408,1 MSEK (379,5).


Nettoomsättning

  Jan-maj2010 Jan-maj2009 Jan-dec2009
Marine & Safety  288,8        322,1 776,4
Automation    40,3  44,1  135,8
Totalt     329,1        366,2 912,2

Orderingång

  Jan-maj2010 Jan-maj2009 Jan-dec2009
Marine & Safety  264,9        334,0 691,8
Automation  143,2          45,5 187,8
Totalt  408,1        379,5 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juni kommer att publiceras den 16 juli 2010. 

Stockholm 2010-06-15 

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF