Consilium januari – april 2016

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 502,8 MSEK (481,1). Orderingången ökade med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 571,7 MSEK (503,8).
Orderstocken per 30 april 2016 uppgick till 837,7 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 399,5 MSEK (351,2). Orderingången ökade till 416,4 MSEK (365,1).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation minskade till 103,3 MSEK (129,9). Orderingången ökade till 155,3 MSEK (138,7).

      Nettoomsättning

     Jan-apr
     2016
Jan-apr
    2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      399,5    351,2 1 100,8
Fire safety & Automation      103,3    129,9 464,7
Totalt      502,8    481,1    1 565,5

       Orderingång

    Jan-apr
     2016
Jan-apr
2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      416,4    365,1 1 127,3
Fire safety & Automation      155,3    138,7 370,4
Totalt    571,7    503,8 1 497,7

       Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. maj kommer att publiceras den 20 juni 2016.

Stockholm 2016-05-23
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF