Consilium under januari – juli 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 22 procent jämfört med

föregående år och uppgick till 524,2 MSEK (429,4). Orderingången ökade

med 16 procent till 625,6 MSEK (540,9).

Nettoomsättning

Jan-juli Jan-juli Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 375,8 278,1 485,7

Navigation 142,5 144,1 257,5

Summa 518,3 422,2 743,2

Övriga verksamheter 5,9 7,2 12,9

Totalt 524,2 429,4 756,1

Orderingång

Jan-juli Jan-juli Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 466,2 358,5 587,4

Navigation 145,1 173,3 262,0

Summa 611,3 531,8 849,4

Övriga verksamheter 14,3 9,1 14,0

Totalt 625,6 540,9 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m augusti

kommer att publiceras den 19 september 2008.

Stockholm 2008-08-15

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF