Consilium under januari 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 34 procent jämfört med föregående år och uppgick till 93,5 MSEK (69,5). Orderingången ökade med 18 procent till 136,9 MSEK (116,3). Orderstocken har ökat till 866,7 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 79,7 MSEK (62,5). Orderingången minskade till 94,8 MSEK (116,2).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 13,8 MSEK (7,0). Orderingången ökade till 42,1 MSEK (0,1).

Nettoomsättning

  Jan 2015 Jan 2014 Jan-dec 2014
Marine & Safety 79,7 62,5 891,8
Fire safety & Automation 13,8 7,0 363,5
Totalt 93,5 69,5 1.255,3

     Orderingång

  Jan 2015 Jan 2014 Jan-dec 2014
Marine & Safety 94,8 116,2 1.016,0
Fire safety & Automation 42,1 0,1 444,0
Totalt 136,9 116,3 1.460,0

   Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. februari kommer att publiceras den 18 mars 2015.

Stockholm 2015-02-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-02-19.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1.250 MSEK.

Ladda ner som PDF