Consilium januari – september 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 119,9 MSEK (1 199,2). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 126,7 MSEK (1 068,2). Orderstocken per 30 september 2018 uppgick till 820,9 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 988,5 MSEK (964,3). Nettoomsättningen uppgick till 963,9 MSEK (921,2).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 131,4 MSEK (234,9). Nettoomsättningen uppgick till 162,8 MSEK (147,0).

Orderingång

Jan-sep
     2018
Jan-sep
    2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety      988,5    964,3 1 313,4
Safety Engineering    131,4    234,9 260,3
Totalt 1 119,9 1 199,2    1 573,7

Nettoomsättning

Jan-sep
     2018
Jan-sep
     2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety    963,9    921,2 1 239,3
Safety Engineering    162,8    147,0 193,0
Totalt 1 126,7 1 068,2 1 432,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. oktober kommer att publiceras den 21 november 2018.

Stockholm 2018-10-23
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF