Consilium under november 2010

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 836,3 MSEK (820,2). Orderingången ökade med 1 procent till 840,5 MSEK (831,7).

 

Nettoomsättning


  Jan-nov2010 Jan-nov2009 Jan-dec2009
Marine & Safety  689,5 703,1 776,4
Automation  146,8 117,1 135,8
Totalt  836,3 820,2 912,2


Orderingång


  Jan-nov2010 Jan-nov2009 Jan-dec2009
Marine & Safety  657,2  642,9 691,8
Automation  183,3  188,8 187,8
Totalt  840,5  831,7 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. december kommer att publiceras den 21 januari 2011.

Stockholm 2010-12-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833
 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK. 

Ladda ner som PDF