Consilium under januari – november 2009

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 2% jämfört med föregående år och uppgick till 820,2 MSEK (840,1). Orderingången minskade med 24 procent till 831,7 MSEK (1.098,3).

Orderstocken uppgick till 726 MSEK och är 2% större än vid årets början.

För 2010 förväntas nettoomsättningen öka till mer än 1.000 MSEK.

Nettoomsättning

Jan-nov Jan-nov Jan-dec

2009 2008 2008

Marine & Safety 703,1 747,5 826,5

Automation 117,1 92,6 107,6

Totalt 820,2 840,1 934,1

Orderingång

Jan-nov Jan-nov Jan-dec

2009 2008 2008

Marine & Safety 642,9 955,8 993,9

Automation 188,8 142,5 121,8

Totalt 831,7 1.098,3 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. december kommer att publiceras den 22:a januari 2010.

Stockholm 2009-12-18

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF