SBF Fonder

Concejos fondverksamhet

SBF Fonder är en förvaltare av investeringsfonder enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SBF Fonders affärsidé är att attrahera kapital till fastighetsfonder som äger hyresbostäder i Sverige, där man skapar värde genom att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta bostadshyresfastigheter.

SBF Fonder grundades 2003 och idag finns en fond som riktar sig mot institutionella investerare (Svenska Bostadsfonden Institution AB) och en fond (SBF Bostad AB (publ)) noterad på NGM Nordic AIF som riktar sig till privatpersoner. SBF har för närvarande totalt 5,6 miljarder kronor under förvaltning i form av cirka 3 600 lägenheter fördelat på 21 orter i Sverige.

Ägarandel: 100,0 %

www.sbffonder.se

   Bolag i affärsområdet