Consilium har erhållit brandsäkerhetsorder i UAE

Consilium har erhållit en order att leverera brandsäkerhetssystem till en tankterminal i Fujairah, UAE. Ordervärdet uppgår till 17 MSEK.

 Consilium är en ledande leverantör av kompletta systemlösningar för brandsäkerhet inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden.

Ovannämnda order från Audex Pte Ltd, Singapore avser design, engineering och leverans av ett komplett brandsäkerhetssystem för BPGIC (Brooge Petroleum and Gas Investment Company) i Fujairah, UAE. Systemet omfattar brandvattenpumpar, skumvätskepumpar, hydrantsystem, delugesystem, fjärrstyrda brandkanoner, samt mobila och portabla utrustningar. Tankterminalen kommer att användas för lagring av raffinerade produkter och råolja.

   För ytterligare information, kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
President and CEO
Telefon: +46-8-563 05 300
Mobil: +46-705 760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF