Consilium januari – augusti 2018

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 997,2 MSEK (1 015,5). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 980,7 MSEK (941,3). Orderstocken per 31 augusti 2018 uppgick till 826,1 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 875,0 MSEK (856,6). Nettoomsättningen uppgick till 839,7 MSEK (808,7).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 122,2 MSEK (158,9). Nettoomsättningen uppgick till 141,0 MSEK (132,6). 

 
Orderingång

Jan-aug
2018
Jan-aug
2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety 875,0 856,6 1 313,4
Safety Engineering 122,2  158,9 260,3
Totalt 997,2 1 015,5 1 573,7

Nettoomsättning

Jan-aug 2018 Jan-aug
2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety 839,7 808,7 1 239,3
Safety Engineering 141,0 132,6 193,0
Totalt 980,7 941,3 1 432,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. september kommer att publiceras den 23 oktober 2018.

   
Stockholm 2018-09-20
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF