Consilium januari – maj 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 41 procent jämfört med föregående år och uppgick till 600,3 MSEK (426,1). Orderingången ökade med 6 procent till 605,5 MSEK (572,2).
Orderstocken per 31 maj 2015 uppgår till 828,5 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 430,8 MSEK (346,3). Orderingången ökade till 438,8 MSEK (412,5).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 169,5 MSEK (79,8). Orderingången ökade till 166,7 MSEK (159,7).

                                  Nettoomsättning

  Jan-maj
2015
Jan-maj
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 430,8      346,3 891,8
Fire safety & Automation 169,5 79,8 363,5
Totalt 600,3 426,1    1 255,3

                                      Orderingång

  Jan-maj
     2015
Jan-maj
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety    438,8    412,5 1 016,0
Fire safety & Automation      166,7      159,7 444,0
Totalt   605,5 572,2 1 460,0

      

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juni kommer att publiceras den 12 augusti 2015.

Stockholm 2015-06-18
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK. 

Ladda ner som PDF