Consilium under januari 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 15 procent jämfört med föregående år och uppgick till 69,5 MSEK (60,2). Orderingången ökade med 57 procent till 116,3 MSEK (74,2).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 62,5 MSEK (49,1). Orderingången ökade till 116,2 MSEK (70,9).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation minskade till 7,0 MSEK (11,1). Orderingången minskade till 0,1 MSEK (3,3).

Genom Consiliums förvärv av 51 procent av aktierna i det indiska brandsäkerhetsföretaget Sureland Fire & Security Pvt Ltd i slutet av januari 2014, har en orderstock till ett värde av 92,0 MSEK tillkommit. Orderstocken per 31 januari 2014 uppgår därmed till 553,1 MSEK.

Alla värden för nettoomsättning och orderingång redovisas från och med 1 januari 2014 i enlighet med IFRS 11, vilket innebär att joint ventures ej ingår. På årsbasis medför detta en minskad nettoomsättning och orderingång om drygt 40 MSEK. 

Nettoomsättning

Jan 2014 Jan 2013 Jan-dec 2013
Marine & Safety 62,5 49,1 705,5
Fire safety & Automation 7,0 11,1 183,6
Totalt 69,5 60,2 889,1


Orderingång

Jan 2014 Jan 2013 Jan-dec 2013
Marine & Safety 116,2 70,9 751,6
Fire safety & Automation 0,1 3,3 169,1
Totalt 116,3 74,2 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. februari kommer att publiceras den 21 mars 2014.  Stockholm 2014-02-21 Consilium AB (publ) För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833 Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-02-21.pdf Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin, men även till offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF