Consilium under januari – februari 2008

Nettoomsättningen för Consiliums nuvarande huvudverksamheter ökade med 30 procent jämfört med föregående år och uppgick till 135,7 MSEK (104,6). Orderingången ökade med 24 procent till 152,4 MSEK (123,1).

Nettoomsättning

Jan-feb Jan-feb Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 98,1 65,8 485,7

Navigation 37,6 38,8 257,5

Summa 135,7 104,6 743,2

Övriga verksamheter 1,2 1,3 12,9

Totalt 136,9 105,9 756,1

Orderingång

Jan-feb Jan-feb Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 111,3 82,2 587,4

Navigation 41,1 40,9 262,0

Summa 152,4 123,1 849,4

Övriga verksamheter 2,6 1,5 14,0

Totalt 155,0 124,6 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m mars kommer att publiceras den 18:e april 2008.

Stockholm 2008-03-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF