Consilium under december 2010

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 943,3 MSEK (912,2). Orderingången ökade med 4 procent till 914,5 MSEK (879,6).

Nettoomsättning
Jan-dec2010 Jan-dec2009
Marine & Safety  757,5 776,4
Automation  185,8 135,8
Totalt   943,3 912,2


Orderingång


Jan-dec2010 Jan-dec2009
Marine & Safety  707,4 691,8
Automation  207,1 187,8
Totalt  914,5  879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. januari kommer att publiceras den 17 februari 2011.

Stockholm 2011-01-21

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Ladda ner som PDF