Consilium januari – december 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 820,6 MSEK (1 654,1). Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 1 648,6 MSEK (1 643,2). Orderstocken per 31 december 2017 uppgick till 977,4 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 350,0 MSEK (1 221,8). Nettoomsättningen ökade till 1 272,9 MSEK (1 240,7).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 470,6 MSEK (432,3). Nettoomsättningen minskade till 375,7 MSEK (402,5).

Orderingång
Jan-dec
     2017
Jan-dec
     2016
Marine & Safety 1 350,0 1 221,8
Safety Engineering 470,6 432,3
Totalt 1 820,6 1 654,1


Nettoomsättning
Jan-dec
     2017
Jan-dec
     2016
Marine & Safety 1 272,9 1 240,7
Safety Engineering 375,7 402,5
Totalt 1 648,6 1 643,2

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. januari kommer att publiceras den 27 februari 2018.

Stockholm 2018-01-24
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 700 MSEK.

Ladda ner som PDF