Consilium erhåller order på brandlarmsystem för skydd av spårbunden trafik i Kina

Consilium har erhållit ytterligare en order på brandlarmsystem till spårbunden trafik i Kina. Det totala ordervärdet är 11 MSEK.

“Consilium är en ledande global leverantör av säkerhetssystem för speciella applikationer med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Spårbunden trafik i form av tåg-, tunnelbane- och spårvagnar är ett växande marknadssegment för Consiliums brandlarmsystem. Vi skyddar människor och värden med avancerade system. Kina är en viktig marknad med stora infrastrukturinvesteringar”, säger Ove Hansson, verkställande direktör och koncernchef.

      
För ytterligare information kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

        
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 950 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF