Consilium under januari – oktober 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 23 procent jämfört med föregående år och uppgick till 763,4 MSEK (621,5). Orderingången ökade med 46 procent till 1.037,5 MSEK (712,1).

Nettoomsättning

Jan-okt Jan-okt Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 457,4 376,0 462,7

Navigation 212,7 201,6 242,5

Automation 84,5 33,7 38,0

Summa 754,6 611,3 743,2

Övriga verksamheter 8,8 10,2 12,9

Totalt 763,4 621,5 756,1

Orderingång

Jan-okt Jan-okt Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 626,6 463,2 562,4

Navigation 235,3 207,8 242,6

Automation 154,9 30,0 44,4

Summa 1 016,8 701,0 849,4

Övriga verksamheter 20,7 11,1 14,0

Totalt 1 037,5 712,1 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m november kommer att publiceras den 19 december 2008.

Stockholm 2008-11-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF