Consilium Säkerhet tecknar mångmiljonavtal med Region Skåne

Consilium Säkerhet Syd AB i Malmö har tecknat ramavtal med landstingsägda  Region Skåne, Regionservice, avseende automatiska brandskydd inom deras fastigheter inklusive utbyte av automatiskt brandlarmsystem för Helsingborgs Lasarett.

Utbytet inom Helsingborgs Lasarett består av 15 stycken nya centralenheter för automatiskt brandlarmsystem och cirka 6000 detektorer som skall bytas och utökas. Arbetet med utbytet av brandlarmsystem inom Helsingborgs Lasarett har påbörjas.

Det tecknade ramavtalet med Region Skåne, Regionservice, gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och innebär att Consilium Säkerhet kommer att leverera och installera automatiska brandlarmsystem till Region Skånes hela fastighetsbestånd och byta ut samt uppgradera befintligt brandlarmsystem inom Helsingborgs Lasarett. Regionservice förvaltar Region Skånes fastighetsbestånd om ungefär 1 400 000 m2 lokaler och inom dessa lokaler finns idag cirka 45 000 brandlarmsdetektorer. Regionservice ser ett behov att under avtalstiden byta ut och komplettera med cirka 20 000 brandlarmsdetektorer.

Vi är mycket glada och stolta över att Region Skåne, Regionservice, valt vårt interaktiva brandlarmsystem FG5000TM från Consilium och oss som sin strategiska systempartner för automatiskt brandskydd till sina fastigheter samt det direkta behovet av utbyte av brandlarmsystemet inom Helsingborgs Lasarett säger Ulf Petersson, på Consilium Säkerhet, och tillägger att det nya ramavtalet kommer att innebära nyrekrytering av personal och etablering i Helsingborg för Consilium Säkerhet. Det nya ramavtalet med Region Skåne befäster Consilium Säkerhets position som en ledande systemleverantör av automatiska brandlarmsystem inom södra Sverige.
 

Ladda ner som PDF