Consilium januari – november 2018

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet är i nivå med föregående år och uppgick till 1 303,6 MSEK (1 298,9). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 286,1 MSEK (1 193,3). Orderstocken per 30 november 2018 uppgick till 587,6 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 222,9 MSEK (1 215,3). Nettoomsättningen uppgick till 1 218,3 MSEK (1 124,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 80,7 MSEK (83,6). Nettoomsättningen uppgick till 67,8 MSEK (68,7).


                                     Orderingång

Jan-nov
     2018
Jan-nov
    2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety 1 222,9 1 215,3 1 313,4
Safety Engineering      80,7      83,6 87,7
Totalt 1 303,6 1 298,9    1 401,1

                                    Nettoomsättning

Jan-nov
     2018
Jan-nov
     2017
Jan-dec
2017
Marine & Safety 1 218,3 1 124,6 1 239,3
Safety Engineering     67,8      68,7 74,0
Totalt 1 286,1 1 193,3 1 313,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. december kommer att publiceras den 24 januari 2019.

Stockholm 2018-12-20
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK.

Ladda ner som PDF