Consilium under januari 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 13% jämfört med föregående år och uppgick till 52,5 MSEK (60,6). Orderingången minskade med 34 procent till 67,2 MSEK (101,7).

Orderstocken uppgick till 696 MSEK och är 2% större än vid årets början.

För helåret 2010 förväntas nettoomsättningen öka till mer än 1.000 MSEK.

Nettoomsättning

Jan Jan Jan-dec

2010 2009 2009

Marine & Safety 45,8 51,7 776,4

Automation 6,7 8,9 135,8

Totalt 52,5 60,6 912,2

Orderingång

Jan Jan Jan-dec

2010 2009 2009

Marine & Safety 38,4 90,3 691,8

Automation 28,8 11,4 187,8

Totalt 67,2 101,7 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. februari

kommer att publiceras den 22 mars 2010.

Stockholm 2010-02-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF