Consilium får order i Italien värda 20 MSEK

Consilium Italy har erhållit order att leverera brandlarmssystem till tre kryssningsfartyg samt radarsystem till ett antal militära fartyg. Det totala ordervärdet uppgår till 20 MSEK.

Ordern omfattar brandlarmssystem till två nya kryssningsfartyg som byggs vid det italienska varvet Fincantieri åt Carnival Group samt uppgradering av ett befintligt system ombord på ett tredje fartyg ägt av Costa Cruises. Radarsystemen avser uppgradering av franska militära fartyg som sker vid det franska varvet DCNS.

– Såväl den krigsmarina marknaden som kryssningsmarknaden är viktiga segment där Consilium har en lång erfarenhet och stor kunskap. Dessa segment påverkas kortsiktigt inte av konjunkturen samtidigt som t.ex. handelsfartyg. Consilium har en god riskspridning mellan olika marknadssegment, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

 CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

  
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK.

Ladda ner som PDF