Consilium januari – november 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 42 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1.109,2 MSEK (779,5). Orderingången ökade med 57 procent till 1.339,1 MSEK (854,4). Orderstocken per 30 november 2014 uppgår till 845,7 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 29 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 38 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 96 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 135 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättning

  Jan-nov
2014
Jan-nov
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 812,3 627,9 705,5
Fire safety & Automation 296,9 151,6 183,6
Totalt 1.109,2 779,5 889,1

Orderingång

  Jan-nov
2014
Jan-nov
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 948,7 688,6 751,6
Fire safety & Automation 390,4 165,8 169,1
Totalt 1.339,1 854,4 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. december kommer att publiceras den 26 januari 2015.

Stockholm 2014-12-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-12-18.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har närmare 700 anställda och omsätter närmare 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF