Consilium januari – september 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 26 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 098,5 MSEK (872,6). Orderingången ökade med 4 procent till 1 076,5 MSEK (1 031,4).
Orderstocken per 30 september 2015 uppgår till 801,3 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 802,0 MSEK (648,2). Orderingången ökade till 827,5 MSEK (761,6).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 296,5 MSEK (224,4).
Orderingången minskade till 249,0 MSEK (269,8).

                                  Nettoomsättning

Jan-sep
2015
Jan-sep
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 802,0      648,2 891,8
Fire safety & Automation 296,5     224,4 363,5
Totalt 1 098,5 872,6    1 255,3

                                      Orderingång

Jan-sep
     2015
Jan-sep
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety    827,5    761,6 1 016,0
Fire safety & Automation      249,0      269,8 444,0
Totalt 1 076,5 1 031,4 1 460,0

     
Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 23 november 2015.

Stockholm 2015-10-20
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK. 

Ladda ner som PDF