Consilium januari – september 2016

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 200,6 MSEK (1 076,5). Nettoomsättningen ökade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 171,6 MSEK (1 098,5). Orderstocken per 30 september 2016 uppgick till 823,2 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 897,3 MSEK (827,5). Nettoomsättningen ökade till 927,0 MSEK (802,0).

Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 303,3 MSEK (249,0). Nettoomsättningen minskade till 244,6 MSEK (296,5).

Orderingång

  Jan-sep
      2016
 Jan-sep
     2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      897,3     827,5 1 127,3
Fire safety & Automation         303,3     249,0  370,4
Totalt   1 200,6  1 076,5    1 497,7

   Nettoomsättning

 Jan-sep
      2016
 Jan-sep 
      2015
Jan-dec
    2015
Marine & Safety      927,0     802,0    1 100,8
Fire safety & Automation         244,6     296,5 464,7
Totalt   1 171,6  1 098,5  1 565,5

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. oktober kommer att publiceras den 21 november 2016.

Stockholm 2016-10-24
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833
 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK. 

Ladda ner som PDF