Consilium januari – juli 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 538,3 MSEK (477,6). Orderingången minskade med 19 procent till 446,0 MSEK (550,4).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 juli 2011 till 561 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 13 procent. Orderingången ökade med 6 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation ökade med 12% medan orderingången ligger under föregående år. Flera större projekt har förskjutits, vilket påverkat både nettoomsättning och framförallt orderingång.
 

Nettoomsättning

Jan-juli 2011 Jan-juli 2010 Jan-dec 2010
Marine & Safety 467,8 414,6 757,5
Automation 70,5 63,0 185,8
Totalt 538,3 477,6 943,3


Orderingång

Jan-juli 2011 Jan-juli 2010 Jan-dec 2010
Marine & Safety 421,7 398,3 707,4
Automation 24,3 152,1 207,1
Totalt 446,0 550,4 914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti kommer att publiceras den 16 september 2011.

Stockholm 2011-08-24

Consilium AB (publ)

 För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833 
 
 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK.

Ladda ner som PDF