Consilium januari – september 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 709,7 MSEK (654,2). Orderingången minskade med 10 procent till 625,8 MSEK (691,9). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 september 2011 till 569 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 12 procent.

Orderingången ökade med 12 procent. Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 14% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god.

Nettoomsättning


Jan-sep 2011 Jan-sep 2010 Jan-dec 2010
Marine & Safety 625,9 557,0 757,5
Automation 83,8 97,2 185,8
Totalt 709,7 654,2 943,3Orderingång


Jan-sep 2011 Jan-sep 2010 Jan-dec 2010
Marine & Safety 566,1 505,1 707,4
Automation 59,7 186,8 207,1
Totalt 625,8 691,9 914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 18 november 2011.

Stockholm 2011-10-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF