Consilium under januari – april 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 307,4 MSEK (284,2). Orderingången minskade med 3 procent till 323,9 MSEK (333,7).

Nettoomsättning

Jan-april Jan-april Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 183,4 163,2 557,9

Navigation 84,0 83,8 268,6

Automation 40,0 37,2 107,6

Totalt 307,4 284,2 934,1

Orderingång

Jan-april Jan-april Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 209,2 193,3 715,6

Navigation 77,8 98,8 278,3

Automation 36,9 41,6 121,8

Totalt 323,9 333,7 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. maj kommer att publiceras den 16:e juni 2009.

Stockholm 2009-05-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF