Consilium under januari – mars 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 8 procent jämfört med

föregående år och uppgick till 231,3 MSEK (213,4). Orderingången ökade

med 6 procent till 255,0 MSEK (241,2).

Nettoomsättning

Jan-mars Jan-mars Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 137,9 122,0 557,9

Navigation 62,3 65,4 268,6

Automation 31,1 26,0 107,6

Totalt 231,3 213,4 934,1

Orderingång

Jan-mars Jan-mars Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 165,0 153,9 715,6

Navigation 57,1 65,3 278,3

Automation 32,9 22,0 121,8

Totalt 255,0 241,2 1115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m april

kommer att publiceras den 18:e maj 2009.

Stockholm 2009-04-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF