Consilium får nya kustradarorder

Consilium har fått order om att leverera radarsystem för övervakning av vattnen runt Kap Verde samt en tilläggsorder till en tidigare levererad kustradarstation i Mexico. Totalt uppgår ordervärdena till mer än 4 MSEK.

Ordern omfattar bland annat radarsystem till fyra kustradarstationer (VTS) som kommer att byggas på strategiska platser i ögruppen Kap Verde. VTS-systemen, som är de första av en mer omfattande utbyggnad, kommer utöver traditionell radarövervakning av farleder och hamninlopp även att kunna användas för att upptäcka utsläpp av olja till havs. Leverans av denna första del kommer att ske under 2009.

– Consilium har samarbete med flera av världens ledande integratörer av VTS-system och dessa order bekräftar vårt starka erbjudande inom området. Vi ser en ökad efterfrågan på radar för kust- och hamnövervakning, vilket leder till såväl nya affärer som utökningar av befintliga installationer, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

VTS står för Vessel Traffic Service (System) och är radarsystem för övervakning fartygstrafik i hamnar, hamninlopp och känsliga kustområden.

CONSILIUM AB (publ)

Ladda ner som PDF